Tinta Tanpa Dakwat

Penceritaan tanpa suara, bermadah pujangga di malam buta